STAVEBNÍ PRÁCE ŠVEC

  mobil+420 602 182 198

 mail  info@sp-svec.cz

 

 
Zpracování betonu z mixu (základová pasy)    250Kč/m3
Zpracování betonu z mixu (základová deska)    350Kč/m3
Nalepení asfaltové lepenky                                                                                                                   100Kč/m2
Vyzdívání obvodového zdiva Porotherm 33,44cm na maltu MVC 450Kč/m2
Vyzdívání obvodového zdiva Ytong 25, 33, 37,5cm na lepidlo 400Kč/m2
Vyzdívání příček z Porothermu 10, 15cm na maltu 350Kč/m2
Vyzdívání příček z Ytong 5, 10, 15cm na lepidlo 350Kč/m2
Osazení kovové zárubně a zazdění 1500Kč/kus
Podhoz  z cementové malty (špric)                    80Kč/m2
Vnitřní omítka VPC (jádro) bez špricu 280Kč/m2
Štukování stěn-stropu 130-150Kč/m2
Natažení stav. lepidla s perlinkou stěn-stropu 130-150Kč/m2
Sádrokarton  na ocelový rastr                                                                                450Kč/m2
Betonový potěr 5-10cm s kari sítí (podlaha), bez míchání                  300Kč/m2
Keramické obklady dle velikosti a náročnosti vzoru (po dohodě)         450Kč/m2
Keramické dlažby dle velikosti a náročnosti vzoru (po dohodě)            400Kč/m2
Zámková dlažby (její položení bez příprav a úprav) 350Kč/m2 
Fasáda (zateplovaní systém od polystyrenu až po čistou omítku) 750Kč/m2
Malování 2x nátěr Primalex s broušením a penetrací 60Kč/m2
Penetrace se stržením malby 75Kč/m2
Veškeré stavební vícepráce (hodinová práce) 350Kč/hod.